top of page
  • cac758

Welke sector zal de Belgische economie stimuleren in 2024?

De industrie verstijft en de bouw heeft het moeilijk, maar de economie is in goede vorm! Het BBP groeide dit kwartaal met 0,3%, dankzij consumenten en bedrijven.

Dit jaar zouden we een groei van 1,4% moeten zien, in tegenstelling tot de economie van de eurozone, die een recessie nadert.De klassieke motor van de economie

De consument is een echte bondgenoot van de Belgische economie. De Nationale Bank verwacht dan ook dat de gezinnen en hun uitgaven dit kwartaal zullen toenemen. Het Belgische vertrouwen herstelt zich geleidelijk na de dreiging van zeer hoge energiefacturen in 2022. De koopkracht blijft stijgen dankzij een solide arbeidsmarkt en lonen die gelijke tred houden met de inflatie. Consumenten letten echter scherper op de productprijzen.


De verrassende ster

De rots in de Belgische economie blijven de ondernemers. Zij zijn nog steeds bereid om te investeren in digitalisering en automatisering als antwoord op de structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Voortdurend veranderende energieprijzen en de noodzaak om het productieproces te vergroenen dwingen bedrijfsleiders om te investeren in ecologie en milieu. De Nationale Bank verwacht een daling van deze investeringen in het vierde kwartaal, ook al dragen ze bij aan de groei. Bankleningen worden steeds moeilijker te krijgen, maar bedrijven houden aanzienlijke kasreserves aan.


Lege zakken

De staat heeft lege zakken. Maar dat weerhoudt de overheid er niet van om geld in de schatkist te blijven pompen. De overheidsuitgaven stijgen sinds de zomer sneller dan de inflatie. En deze trend zal zich de komende maanden voortzetten. De overheidsinvesteringen zullen blijven stijgen. Vooral tijdens de verkiezingen van 2024.

Industrie blijft achter

In deze economische machine zijn sommige spelers zwakker, zoals de industrie. De energieprijzen in energie-intensieve sectoren zorgen voor problemen. Bovendien worden buitenlandse orders schaarser door de zwakkere economische groei in de buurlanden. De indicatoren wijzen er echter op dat het ergste achter de rug is voor de verwerkende industrie. Toch vertraagt het herstel nog steeds, vooral omdat de exportorders voorlopig achterblijven.


Bouwcontracten

De bouwsector is het zwaarst getroffen door de stijging van de rente en de economische vertraging. Bedrijven in de sector voorspellen een verdere daling van het aantal orders tot een niveau dat niet meer is vertoond sinds de financiële crisis van 2008 - 2009.

 

Een oase in de woestijn

Het adagium dat als het goed gaat met de bouw, het ook goed gaat met de economie, gaat niet op voor 2023. Huishoudens, overheden en veel bedrijven geven ruimschoots uit. Maar deze strategie van uitgavengroei heeft zijn waarde op de lange termijn nog niet bewezen. Er is een sterke concurrentiepositie van bedrijven met stijgende lonen, wat zich later kan vertalen in een daling van de werkgelegenheid, wat leidt tot een zwakke groei of stagnatie van de koopkracht. Door de stijging van de overheidsuitgaven neemt het begrotingstekort verder toe tot een onhoudbaar niveau. Consolidatie zal onvermijdelijk nodig zijn en dit zal een impact hebben op de groei.

De uitgavengolf van België wordt ook weerspiegeld in een groeiend tekort op de lopende rekening, waarbij de invoer sneller stijgt dan de uitvoer. Dit tekort is nog niet dramatisch en België heeft aanzienlijke financiële reserves, maar het geeft wel aan dat we momenteel iets boven onze stand leven. De oase van groei die België vandaag is in de eurozone zou dus binnen enkele jaren kunnen veranderen in een woestijn van groei in de eurozone.

Bron: Trends

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page