top of page
  • cac758

Wat is projectfinanciering ?

Projectfinanciering is een tak van de financiële wereld die zich richt op de financiering en het beheer van langlopende projecten. Het wordt voornamelijk gebruikt in de context van infrastructuurprojecten zoals de bouw van wegen, bruggen, luchthavens, energiecentrales en andere vergelijkbare projecten.


Projectfinanciering houdt doorgaans de oprichting in van een specifieke financieringsstructuur voor het project, vaak een "projectfinancieringsstructuur" genoemd. Deze structuur omvat de oprichting van een apart projectbedrijf dat verantwoordelijk is voor het projectbeheer en het aantrekken van specifieke fondsen voor het project.


Projectfinanciering kan op verschillende manieren worden gestructureerd, maar de meeste omvatten publiek-private samenwerkingen (PPS) of concessieovereenkomsten. Private investeerders kunnen in het projectbedrijf investeren in ruil voor een rendement op lange termijn. De financiering kan afkomstig zijn van een combinatie van bankleningen, obligaties, schuldbewijzen en eigen vermogen.


Het voordeel van projectfinanciering is dat het mogelijk maakt om langlopende projecten te financieren die anders niet mogelijk zouden zijn met de financiële middelen van slechts één bedrijf of één regering. Het helpt ook om het financiële risico te verdelen tussen verschillende investeerders en belanghebbenden, wat het algehele risico van het project kan verminderen.


Ten slotte wordt projectfinanciering vaak gebruikt in duurzame en energiezuinige projecten, zoals projecten voor hernieuwbare energie, omdat het kan helpen bij het mobiliseren van de kapitaal die nodig is om deze projecten te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de overgang naar een groenere economie.


4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page