top of page
  • cac758

Wat is fusie en overname in een bedrijf ?

Fusie en overname (M&A) is een gebied van de financiën dat zich bezighoudt met het kopen, verkopen of fuseren van bedrijven of hun activa. Deze activiteit wordt doorgaans uitgevoerd door bedrijven die snel willen groeien of zich willen diversifiëren.Een fusie is het proces waarbij twee bedrijven besluiten hun activiteiten te combineren door een nieuwe entiteit te creëren, terwijl een overname inhoudt dat een bedrijf of zijn activa worden gekocht door een ander bedrijf.


Acquisities kunnen vriendelijk zijn, wanneer beide partijen akkoord gaan met de transactie, of vijandig, wanneer de koper een bedrijf probeert te kopen zonder zijn toestemming.


Fusies en overnames kunnen om verschillende redenen worden gemotiveerd, waaronder:


· Snelle expansie: de koper kan snel willen groeien door het verwerven van een bestaand bedrijf, in plaats van een nieuw bedrijf vanaf nul te creëren.

· Diversificatie: de koper kan zijn activiteiten willen diversifiëren door nieuwe markten of sectoren te betreden.

· Schaalvoordelen: de koper kan kosten willen besparen door de activiteiten van het overgenomen bedrijf te combineren met die van hemzelf.

· Toegang tot nieuwe activa: de koper kan activa willen verwerven zoals patenten, merken, intellectuele eigendom of technologieën die anders moeilijk toegankelijk zijn.


Fusies en overnames zijn complexe transacties die de expertise van professionals zoals investment bankers, advocaten en accountants vereisen om ze te structureren en af te ronden.


Stakeholders moeten ook rekening houden met de fiscale, regelgevende en juridische implicaties van de transactie, evenals de risico's die gepaard gaan met het verwerven of fuseren van een bedrijf.


6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page