top of page
  • cac758

Beperking van de voorwaarden voor toegang tot hypothecaire leningen van het Brussels Woningfonds

Het Brussels Woningfonds is "verplicht" om de voorwaarden voor toegang tot hypothecaire leningen te beperken om de meest kwetsbare Brusselaars te blijven ondersteunen. Alleen Brusselse huishoudens die binnen de inkomensgrenzen van de sociale huisvesting vallen, komen nu in aanmerking voor de verwerving hypothecaire lening (rentevoet van 3,25% tot 5%) en Ecoreno-lening (rentevoet van 1,5% of 2,5%). Deze maatregel blijft van kracht tot 31 december van dit jaar.

De toegangsvoorwaarden voor consumptief Ecoreno-krediet worden echter niet gewijzigd, maar de rentetarieven zullen worden verlaagd naar 1,5% en 2,5%.


Het Brussels Woningfonds verklaart te maken te hebben met een zeer sterke toename van de aanvragen voor hypothecaire leningen gedurende meerdere maanden. "Ons succes is zodanig dat deze nieuwe maatregelen nodig zijn om onze sociale inzet voor de meest kwetsbare Brusselse huishoudens te kunnen voortzetten."


De nieuwe toegangsvoorwaarden zijn overeengekomen met de goedkeuring van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page