top of page
  • cac758

Aanmoediging van voorbeeldigheid: Financiële voordelen voor betrokken Brusselse bedrijven.

In de lente van 2024 zullen bedrijven gevestigd in Brussel die zich inzetten voor een economische transitie en erkend worden als "voorbeeldig" op sociaal en/of milieugebied profiteren van een verhoging van economische steun.Wat betekent voorbeeldigheid? 


Voorbeeldigheid houdt in dat het bedrijf (of het nu gaat om een zelfstandige, een bedrijf, enz.) wordt geleid naar een verhoogde verantwoordelijkheid op milieugebied en/of sociaal gebied. Deze notie staat centraal in de strategie van Shifting Economy, gericht op het plaatsen van de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het middelpunt van de belangstelling, met als ultiem doel de koolstofneutraliteit van economische activiteiten te bereiken tegen 2050. De regio overweegt geleidelijk haar middelen te heroriënteren naar bedrijven die als milieuvriendelijk en sociaal "voorbeeldig" worden beschouwd. 


Milieucriteria :


Op milieugebied moeten bedrijven aanzienlijk bijdragen aan minstens een van de volgende doelstellingen: 

  • Doelmatig gebruik van hulpbronnen (circulaire economie, recycling, verbetering van energieprestaties, koolstofneutraliteit, enz.). 

  • Verbetering van de milieueffecten (vermindering van vervuilende emissies, bevordering van biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering). 

Sociale criteria :


Op sociaal gebied moeten bedrijven aanzienlijk bijdragen aan minstens een van de volgende doelstellingen: 


  • Zorgen voor een adequaat levensniveau voor iedereen (toegang tot huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, training, duurzaam transport, internet, enz.). 

  • Ontwikkelen en handhaven van "kwaliteitswerkgelegenheid" (zowel in België als daarbuiten). 

  • Bevorderen van de ontwikkeling van sociaal en democratisch ondernemerschap (coöperaties, participatief bestuur). 

  • Het vestigen van een meer inclusieve samenleving (diversiteit, bestuur). 

Hoe toon je de voorbeeldigheid van je bedrijf aan? 


Verschillende methoden zijn beschikbaar om het engagement van uw bedrijf voor voorbeeldigheid aan te tonen: 


  • In het bezit zijn van een gecertificeerd keurmerk: Verkrijg officiële erkenning door in het bezit te zijn van een keurmerk, certificering of erkende goedkeuring. 

  • Profiteren van een erkend openbaar programma: Maak gebruik van de erkenning die uw deelname aan een reeds goedgekeurd openbaar programma met zich meebrengt. 

  • Aanmoedigen van sociaal-professionele integratie en training: Toon aan dat uw bedrijf zich bekommert om de integratie en ontwikkeling van werknemers door gebruik te maken van labels of openbare programma's.

Meer financiële steun 


Vanaf 2024 zullen Brusselse bedrijven die als "voorbeeldig" worden erkend op sociaal en/of milieugebied profiteren van verhoogde financiële voordelen. De bedrijfspremies kunnen tussen 2,5% en 30% hoger zijn dan het basistarief, terwijl de PROXI-lening ook fiscaal voordeliger zal zijn voor degenen die geld lenen aan een "voorbeeldig" bedrijf. 


Bovendien zal deze erkenning een positieve invloed hebben op het imago van bedrijven, zowel bij klanten en prospects als bij werknemers. 


Concrete stappen 


De verhoogde premies zullen beschikbaar zijn vanaf april 2024 voor bedrijven met een economische en commerciële roeping. Bij het aanvragen van de premie moeten "voorbeeldige" bedrijven de certificering, het keurmerk of het openbare programma vermelden waaraan ze voldoen, of de sociale criteria waaraan ze zich conformeren. 


Laat uw bedrijf erkennen als "voorbeeldig", profiteer binnenkort van grotere premies en draag actief bij aan de economische transitie. 


3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page