top of page
  • cac758

Veranderingen in btw en sociale tarieven voor gas en elektriciteit in België.

Starting April 1st, the 6% VAT rate for gas and electricity will become permanent, under a recently adopted bill in the Chamber. At the same time, a reform of excise duties will come into effect and social rates will be increased.

Vanaf 1 april zal de btw op gas en elektriciteit definitief worden vastgesteld op 6%, in overeenstemming met een recentelijk aangenomen wetsvoorstel in de Kamer. Tegelijkertijd zal er een hervorming van accijnzen plaatsvinden en zullen de sociale tarieven worden verhoogd.


De btw op gas en elektriciteit is al bijna een jaar verlaagd naar 6%. Het was oorspronkelijk een "tijdelijke" maatregel om de energierekeningen te verlagen vanwege de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 april zal dit tarief dus permanent worden.


Het verlies dat een dergelijke btw-verlaging voor de overheidsfinanciën met zich meebrengt, zal echter worden gecompenseerd door accijnzen op deze producten.


De berekening van het accijnstarief zal worden gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde btw van 21% en 6% betaald per MWh in 2021. Het nieuwe accijnssysteem zal onderscheid maken tussen basisverbruik en extra verbruik. Het basisverbruik is vastgesteld op 3.000 kWh voor elektriciteit en 12.000 kWh voor aardgas.


In geval van energieprijzen die een vastgesteld plafond overschrijden (100 euro per MWh voor gas en 250 euro per MWh voor elektriciteit), zullen de accijnzen op basisverbruik afnemen. Bovendien zullen de accijnzen op extra verbruik van aardgas toenemen als de prijs van gas onder een minimumlimiet van 45 euro per MWh komt.


Het sociale tarief zal ook weer stijgen vanaf 1 april, met 7,7% voor elektriciteit en 9,5% voor aardgas.


3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page