top of page
  • cac758

Duurzame financiering: Wat is de groene taxonomie ?

Sinds begin 2022 is de groene taxonomie een Europese verordening die een classificatie opstelt voor activiteiten die bijdragen aan milieudoelstellingen.Hoewel duurzame fondsen al enkele jaren overvloedig aanwezig zijn op de markten, heeft het gebrek aan consistentie in regelgeving vaak verwarring gezaaid onder investeerders. Om het juridische vacuüm dat greenwashing bevordert aan te pakken, heeft de Europese Unie een groene taxonomie ingesteld. Maar waar hebben we het precies over?Wat is de groene taxonomie ?


De groene taxonomie is een Europese verordening die een classificatie opstelt voor economische activiteiten die een gunstige impact hebben op het milieu. Gedeeltelijk van kracht sinds begin 2022 en volledig van kracht sinds het begin van 2023, stelt het "economische actoren in staat om activiteiten te identificeren die verenigbaar zijn met het doel om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te bereiken".


Om als "groen" te worden beschouwd, moet een activiteit "substantieel bijdragen" aan één of meer van de volgende zes doelstellingen: mitigatie van klimaatverandering; aanpassing aan klimaatverandering; duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen; overstap naar een circulaire economie; beheer van vervuiling; bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.


Wie is erbij betrokken ?


Verschillende partijen zijn betrokken bij de groene taxonomie, waaronder: bedrijven, die verplicht zijn om het percentage van hun omzet, investeringen en uitgaven te rapporteren dat aan activiteiten wordt besteed die als "duurzaam" worden beschouwd; lidstaten, die nationale regelgeving en controlemechanismen moeten implementeren; evenals financiële actoren, verzekeringsmaatschappijen en financiële toezichthoudende instellingen (centrale banken, enz.).

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page